Transakční poradenství

Daňové poradenství

Účetní poradenství

Mzdová agenda

Zpracování účetnictví

O nás

Náš tým je tvořen daňovými, účetními specialisty a odborníky v oblasti mzdové agendy, kteří mají na starosti běžnou agendu a související komunikaci s klienty.

Hlavními představiteli našeho týmu jsou partneři společnosti
Ing. Kamila Krucká a Mgr. Věra Paštiková.

Nadstandardní kvalita poskytovaných služeb podpořená konstruktivní komunikací s klientem s cílem splnění klientových očekávání.
Propojení poskytovaných služeb s podporou právních a znaleckých expertů představuje nejen úsporu času a nákladů, ale také minimalizaci souvisejících negativních dopadů.

image

Mgr. Věra Paštiková

Head of Transaction and Tax services

Věra je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své více než dvacetileté kariéry v daňové oblasti pracovala v daňovém oddělení poradenské společnosti BIG4, významné právní kanceláři i střední poradenské zahraniční společnosti.

Věra se díky svým rozsáhlým právním a daňovým zkušenostem specializuje zejména na transakční poradenství, due diligence, poradenství v oblasti nemovitostí a daňové poradenství pro privátní české klienty.

image

Ing. Kamila Krucká

Head of Accounting and Payroll services

Kamila je absolventkou Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci své dvacetileté kariéry v daňové oblasti pracovala v daňovém oddělení poradenské společnosti BIG4 i střední poradenské zahraniční společnosti.

Kamila se díky svým rozsáhlým daňovým a účetním zkušenostem specializuje zejména na účetnictví, daň z příjmů právnických osob a vedení mzdové agendy.


Naše služby

Transakční poradenství

 • Konzultace v oblasti daňových a účetních dopadů požadované struktury transakce
 • Revize transakční dokumentace z pohledu daňových a účetních dopadů včetně kalkulace kupní ceny
 • Implementace akvizičních a restrukturalizačních procesů (akvizice, divestice, fúze, rozdělení a další formy přeměn atd.)
 • Asistence při plnění veškerých souvisejících účetních a daňových povinností (např. zahajovací rozvaha, komunikace se správcem daně atd.)
 • Komunikace s auditory, právními experty a znalci

Daňové poradenství

 • Průběžné daňové poradenství v oblasti všech daní (možnost i formou hotline)
 • Zpracování daňových přiznání, hlášení a vyúčtování
 • Zastupování před správcem daně ve všech oblastech daní
 • Daňové due diligence
 • Daňové poradenství v oblasti nemovitostí
 • Asistence při plnění veškerých registračních povinností

Účetní poradenství
Účetní asistence při procesech likvidace

 • Účetní poradenství v komplikovaných případech
 • Účetní podpora při procesech likvidace včetně souvisejícího daňového poradenství a komunikace s právními experty
 • Asistence při vytváření interních účetních směrnic a související účetní dokumentace
 • Účetní podpora při vyjednávání s bankovními institucemi, obchodními partnery apod.

Zpracování mzdové agendy

 • Komplexní zpracování mzdové agendy
 • Administrativní zajištění mzdové agendy u přicházejících a odcházejících zaměstnanců
 • Komunikace s příslušnými úřady (finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, úřad práce atd. Včetně zajištění veškerých kontrol uvedených úřadů)
 • Související daňové poradenství

Zpracování účetnictví

 • Standardní vedení účetní agendy
 • Sestavení účetní závěrky, včetně související dokumentace a reportingu podle požadavku klienta
 • Plnění povinnosti evidence DPH (přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, záznamní povinnost atd.)
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Vyplnění statistických výkazů

V oblasti transakčního poradenství mimo jiné spolupracujeme s advokátní kanceláří Liška&Sabolová, s.r.o. , s advokátní kanceláří Pavelka s.r.o., advokátní kancelář a s advokátní kanceláří CLAY & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. V oblasti znaleckých služeb jsou našimi častými partnery v uvedených zakázkách společnost APELEN VALUATION a.s. a společnost B.S.O. spol. s r.o.


Kontakt

Mgr. Věra Paštiková

Daňový poradce / Jednatel
PK Global advisory s.r.o.

+420 724 328 047

poradce@pkglobaladvisory.cz

Ing. Kamila Krucká

Daňový poradce / Jednatel
PK Global advisory s.r.o.

+420 608 939 769

kamila.krucka@pkglobaladvisory.cz


Adresa sídla
Náměstí Jiřího z Lobkovic 4/2235, Praha 3

Pobočka PRAHA
Jugoslávská 29, Praha 2

Pobočka KLADNO
Plk. Stříbrného 62, Kladno